Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên y tế cùng nhau vệ sinh phòng bệnh, phòng khám, phòng làm việc.    
    Các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên, người lao động và người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh tích cực tham gia, quyết tâm chung tay giữ gìn, bảo vệ cảnh quan bệnh viện, chỉnh trang, làm đẹp khuôn viên phòng bệnh

    Thông qua hoạt động này, giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân viên y tế và đặc biệt là người bệnh và người nhà giữ gìn vệ sinh, cảnh quan bệnh viện để môi trường này luôn “xanh - sạch - đẹp”, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

    Bênh viện thực hiện 5S