Enter Title

Khoa chẩn đoán hình ảnh:

Phụ trách khoa: Lê Ngọc Anh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ định hướng chẩn đoán hình ảnh.

Kỹ thuật viên trưởng: Nguyễn Doãn Hóa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh 

và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X- quang, siêu âm, cộng hưởng từ…

Khoa chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về kiểm soát bức xạ. 

Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực,

 phẩm chất của người cán bộ y tế.

+  Bố trí buồng kỹ thuật thuận tiện và đảm bảo an toàn bức xạ cho người bệnh.

+  Buồng đặt thiết bị có tia xạ phải có các thiết bị che chắn bảo vệ đúng quy định. 

+ Nguồn điện cấp phải an toàn, đủ công suất cho máy và thiết bị hoạt động.

+  Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đúng chỉ định của bác sĩ lâm sàng, ưu tiên bệnh nhân cấp cứu.

+  Kiểm tra, đối chiếu người bệnh và phiếu yêu cầu trước khi thực hiện kỹ thuật

 để tránh nhầm lẫn, phim chụp phải đánh dấu Phải, Trái.

+  Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc phục vụ cấp cứu của người bệnh.

+  Bố trí bác sĩ, kỹ thuật viên thường trực 24/24 giờ theo quy định.

+  Trực tiếp hoặc phối hợp với các bác sĩ lâm sàng thực hiện kỹ thuật, thủ thuật đúng 

quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

+  Tất cả máy, thiết bị phải có lý lịch, quy trình vận hành, phân công người phụ trách, 

có lịch bảo dưỡng định kỳ.

+  Nhân viên trong thời gian ở khoa phải đeo liều kế, không bỏ vị trí làm việc khi máy,

 thiết bị đang hoạt động. Khi phát hiện máy có sự cố phải ngắt ngay nguồn điện và báo cáo

 người có trách nhiệm để giải quyết, không được tự động sửa chữa.

+ Lưu giữ, bảo quản phim, hình ảnh điển hình phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

+ Trả kết quả đúng thời gian quy định, thực hiện lưu giữ, ghi chép sổ sách thống kê,

 báo cáo theo quy định của Viện và Bộ Y tế.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều