Enter Title

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Hường

Trình độ chuyên môn: BS. YHCT

Chức năng nhiệm vụ:

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống

nhiễm khuẩn bệnh viện. Thực hiện trách nhiệm khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn viện.

- Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn viện, bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch sẽ. 

- Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn vệ sinh khoa phòng,

 vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều