Enter Title

Khoa xét nghiệm:

Phó Trưởng khoa: Lê Đình Quế

Trình độ chuyên môn: KTV Bác sỹ

Khoa Xét nghiệm là khoa cận lâm sàng, có chức năng:

 Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, ký sinh trùng, sinh học phân tử,

 miễn dịch….phục vụ cho việc chẩn đoán, xác định nguyên nhân gây bệnh, theo dõi diễn tiến của

 bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Khoa xét nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong Quy chế khoa cận lâm sàng do Bộ Y tế ban hành. 

Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

+  Thường xuyên bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm thực hiện

 tốt nhiệm vụ được giao cả trong và ngoài giờ.

+  Tiếp nhận, bảo quản bệnh phẩm bệnh nhan nội, ngoại trú, lấy bệnh phẩm một số xét nghiệm theo quy định.

  Tiến hành kỹ thuật xét nghiệm đúng quy trình kỹ thuật, kết quả xét nghiệm phải chính xác, trung thực, không nhầm lẫn.

+  Kết quả xét nghiệm phải được kiểm tra, ghi đầy đủ trên phiếu xét nghiệm và sổ theo dõi theo quy định. 

Phải trả kết quả xét nghiệm kịp thời nhất là các xét nghiệm của bệnh nhân cấp cứu, ngoại trú.

+  Quản lý chặt chẽ hóa chất, thuốc thử, sinh phẩm, hạn chế thất thoát, hư háng trong quá trình làm xét nghiệm.

+  Thực hiện đúng quá quy định về bảo hộ lao động va an toàn khi tiến hành xét nghiệm.

+  Lưu giữ, xử lý bệnh phẩm, tiêu bản đã xét nghiệm, xử lý bệnh phẩm còn lại theo đúng 

quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế quy định.

+  Chi viện cấp cứu kịp thời khi có tai nạn, ngộ độc, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh xảy ra hàng loạt.

+  Quản lý máy, thiết bị đúng quy định: Máy phải có hồ sơ lý lịch, bảng hướng dẫn sử dụng, 

phân công người sử dụng, bảo quản và định kỳ bảo dưỡng.

+  Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới, hợp tác quốc tế 

và chỉ đạo tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

+  Thực hiện ghi chép, lưu giữ sổ sách, thống kê, báo cáo theo quy định của Viện và Bộ Y tế

+  Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công

 


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều