- Danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện theo quyết định phê duyệt 3158/QĐ-SYT ngày 31/12/2015 của Sở Y tế Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

- Danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện theo quyết định phê duyệt 4849/QĐ-SYT ngày 21/12/2016 của Sở Y tế Hà Nội. Xem chi tiết tại đây
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều