Ngày 17/12/2018 Điều dưỡng trưởng khoa HSCC: Nguyễn Thị Thúy đã hướng dẫn các điều dưỡng cách sử dụng máy hút đờm dãi , tác dụng và tầm quan trọng của nó.