Đây là một tiến bộ của y học. Cắt polyp dạ dày qua nội soi hoàn toàn không đau, thoát khỏi nguy cơ ung thư và quay về với cuộc sống hàng ngày ngay mà không phải kiêng khem gì