Với kinh nghiệm điều trị thành công bệnh nhân COVID -19 của thôn Hạ Lôi xã Mê Linh trong những đợt dịch trước, bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh được sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân COVID -19 có triệu chứng nhẹ, không có triệu chứng với công năng 280 giường bệnh.