Ngày 15/06/2021 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh tổ chức tiêm gồm có : 56 đối tượng tham gia tiêm. Trong đó cán bộ nhân viên bệnh viên: 48 đối tượng. Có 37 đối tượng tham gia tiêm, chống chỉ định: 7, hoãn tiêm : 4. Các đối tượng khác: 8. Công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19 được triển khai bài bản, tuân thủ chặt chẽ các quy định An toàn tiêm chủng, hướng dẫn sử dụng vắc xin; hướng dẫn tư vấn trước tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm… của Bộ Y tế.