Xem chi tiết tại đây!

1. Thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

3. Hướng dẫn viết phiếu đăng ký.