Ban chỉ đạo (BCĐ) Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương yêu cầu các địa phương:

- Căn cứ vào điều kiện, tình hình kinh tế, xã hội chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024 phù hợp, hiệu quả; tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại về ATVSLĐ ở cấp tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, cơ sở; tổ chức truyền tải chủ đề Tháng hành động gắn kết, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương trên các nền tảng mạng xã hội; tổ chức thăm hỏi các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao ý thức, nhận thức, hành động về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, trong chuỗi cung ứng; chú trọng các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, cháy nổ; tiếp tục triển khai các chương trình hành động về cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ do không đảm bảo an toàn lao động.

- Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương.

Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2024”.

Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, TP Hà Nội trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, , Hà Nội luôn xác định công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Công tác an toàn vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được kiểm soát và có những chuyển biến tích cực; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp cơ sở, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô.