Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 04 báo cáo với những nội dung: vai trò của Statin trong bảo vệ bệnh nhân tim mạch chuyển hóa: Cân bằng giữa chi phí - hiệu quả; Cập nhật điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp; Chẹn Bêta trong chuỗi bệnh lý tim mạch và Quản lý người bệnh suy tim từ nội viện ra ngoại trú,…

Chi tiết báo cáo khoa học theo link bên dưới:

 1. Cập nhật điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp! 

2. Quản lý người bệnh suy tim từ nội viện ra ngoại trú... 

3. Chẹn Bêta trong chuỗi bệnh lý tim mạch. 

4. Vai trò của Statin trong bảo vệ bệnh nhân tim mạch chuyển hóa: Cân bằng giữa chi phí-hiệu quả

P.KHTH-VTYT