Thông điệp truyền thông hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2024

  1. Đảm bảo nước sạch và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới.
  2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn.
  3. Rửa tay với xà phòng là biện pháp đơn giản, hiệu quả phòng chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
  4. An toàn thực phẩm - Sức khỏe giống nòi.
  5. Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao.
  6. Vệ sinh sạch sẽ - Cộng đồng khỏe mạnh - Đất nước phồn vinh.
  7. Vệ sinh sạch sẽ là cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả.
  8. Ăn sạch, uống sạch, ở sạch
  9. Không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường
 

Tại các Bệnh viện, cơ sở y tế

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng có thể giúp bạn phòng tránh các bệnh truyền nhiễm.
- Môi trường bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp vì sức khỏe cộng đồng
- Vì môi trường bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, mỗi người, mỗi hành động.
- Bảo vệ môi trường y tế - Trách nhiệm chung của mỗi người.
- Chung tay giảm phát sinh chất thải nhựa vì môi trường y tế xanh - sạch - đẹp.