Trên thế giới, quyền về sức khỏe của hàng triệu người đang ngày càng bị đe dọa. Xung đột đang tàn phá cuộc sống, gây ra tử vong, đau đớn, đói khát và căng thẳng về tinh thần.

Việc đốt nhiên liệu hóa thạch cũng đang gây ra ô nhiễm khí hậu và tước đi quyền được hít thở không khí trong lành của chúng ta, hậu quả ước tính cứ 5 giây lại cướp đi một sinh mạng.

Hội đồng Kinh tế Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhận định rằng mặc dù ít nhất có 140 quốc gia công nhận sức khỏe là quyền con người trong hiến pháp của họ, nhưng còn rất ít quốc gia đề cập đến cách tài trợ cho việc này.

Để giải quyết những thách thức này, chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới 2024 là  “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi”.

Chủ đề năm nay được chọn để bảo vệ quyền của mọi người, ở moi nơi được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và thông tin, cũng như nước uống an toàn, không khí trong sạch, dinh dưỡng tốt, nhà ở chất lượng, điều kiện môi trường và làm việc tốt, tự do thoát khỏi phân biệt đối xử.

Theo đó, mỗi người có quyền chăm sóc sức khỏe an toàn, chất lượng và không có sự phân biệt đối xử. Chúng ta cũng có quyền yêu cầu tôn trọng sự riêng tư và bí mật về thông tin sức khỏe của mình; được thông tin về phương pháp điều trị và đống ý/từ chối can thiệp vào cơ thể; tôn trọng quyền tự chủ và tự quyết của cơ thể. Bên cạnh đó, chúng ta có quyền đưa ra quyết định về vấn đề sức khỏe của chính mình.