BVĐK huyện Mê Linh được thành lập trên cơ sở chia tách từ Trung tâm y tế huyện Mê Linh có trụ sở tại Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh Hà Nội với diện tích 9 ha, ban đầu quy mô của bệnh viện là 50 giường bệnh, với tổ chức bộ máy gồm 7 khoa, phòng; nhân lực 43 người, trong đó 06 bác sĩ, 10 Y sỹ, 8 điều dưỡng và 19 nhân viên.

BVĐK huyện Mê Linh là bệnh viện tuyến Huyện có chức năng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đơn vị, cơ quan, trường học của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn Huyện và các đơn vị lân cận.