Thực hiện công văn số 20383/SYT-NVY ngày 15/11/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng Covid - 19 trên địa bàn thành phố đợt 32.
Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh xin thông báo lịch tiêm chủng Covid - 19 mũi 1, mũi 2 cụ thể như sau:
Đối tượng bệnh mãn tính, PNCT > 13 tuần, Trẻ em khuyết tật, Trẻ em từ 14 - 17 Tuổi.
Đối tượng tiêm mũi 1 thuốc Astrazeneca > 02 tháng, Pfizer từ 21 ngày trở lên chưa tiêm mũi 2. ( mũi 1 tiêm tại BVĐK Mê Linh hoặc TTYT Huyện Mê Linh )
Thời Gian:
Người lớn : 7h30 -11h và 13h30-16h ngày 08/12/2021
Trẻ em: 7h30 -11h và 13h30-16h ngày 09/12/2021

Địa điểm tiêm: Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.