Thực hiện công văn số 20383/SYT-NVY ngày 15/11/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng Covid - 19 trên địa bàn thành phố đợt 32.
Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh xin thông báo lịch tiêm chủng Covid - 19 mũi 1 cụ thể như sau:
Trẻ em từ 12-13 tuổi THCS chưa tiêm mũi 1
Thời gian : Sáng từ 7h30 -11h chiều từ 13h30 -16h ngày 09/12/2021
Địa điểm: Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

Thôn 1, Thạch đà, Mê linh ,Hà Nội