Cải tiến chất lượng được xác định là nhiệm vụ “sống còn” đối với sự phát triển bệnh viện, nhận thức được điều đó, Ban giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh hết sức quan tâm vấn đề cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh. Ðích đến của cải tiến chất lượng là sự hài lòng của người bệnh, do vậy bệnh viện liên tục triển khai khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế với tinh thần thực sự cầu thị, trân trọng các góp ý…

Ngoài ra, bệnh viện từng bước cải tiến cơ sở vật chất, phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người bệnh Việc cải tiến chất lượng đã được bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như nâng cấp nhà vệ sinh bệnh viện, lối đi, phòng bệnh, khu vực chờ… trong bệnh viện, đến những cải tiến sâu hơn về chuyên môn kỹ thuật.

 

Một số hình ảnh cải tiến tại bệnh viện:


Khu vực tiếp đón khoa Phụ sản