Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện có 8 bệnh viện được giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19, trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Thanh Nhàn được giao chỉ tiêu 500 giường bệnh (mỗi đơn vị 250 giường bệnh) điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch; 6 bệnh viện: Đa khoa Sơn Tây, Đa khoa Vân Đình, Đa khoa huyện Phú Xuyên, Đa khoa huyện Quốc Oai, Đa khoa huyện Mê Linh, Đa khoa huyện Chương Mỹ được giao chỉ tiêu 1.500 giường bệnh điều trị bệnh nhân ở mức độ trung bình.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng đã giao các bệnh viện: Thanh Nhàn, Đa khoa Xanh Pôn, Đa khoa Đức Giang và Đa khoa Hà Đông chịu trách nhiệm tập huấn về công tác sử dụng hiệu quả, an toàn oxy y tế trong điều trị bệnh nhân Covid-19 cho toàn hệ thống các bệnh viện được phân công điều trị bệnh nhân Covid-19. Thành phố Hà Nội đã lên phương án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, yêu cầu các bệnh viện đẩy nhanh hơn tiến độ chuẩn bị, lắp đặt sẵn các hệ thống lưu trữ oxy y tế, khí nén, đầu họng ổ oxy để không bị động trong điều trị bệnh nhân Covid-19.