Tham dự cuộc họp có Ban Giám đốc Bệnh viện, các thành viên trong Ban chỉ đạo và Ban lãnh đạo một số khoa, phòng liên quan.

        Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị cho phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện, BSCKII Đỗ Viết Tuyến đánh giá cao về tinh thần chủ động phòng, chống dịch Covid-19 của các Khoa, Phòng. Giám đốc nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy tất cả Ban Lãnh đạo các Khoa, Phòng, toàn bộ viên chức, người lao động trong Bệnh viện tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục nêu cao tinh thần phòng, chống dịch là trên hết và yêu cầu tất cả thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng chức năng căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công rà soát lại toàn bộ kế hoạch phòng chống dịch của Bệnh viện đã ban hành; cập nhật thêm những chỉ đạo mới từ Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND TP, đồng thời thống nhất và bổ sung một số biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện theo các nội dung đã được các thành viên tham dự thảo luận, chống dịch trong tình hình mới và thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế).