Ngày 28/3/2024 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với 51 thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.

Biểu số 1 - Kết quả tuyển dụng và biểu số 2 - Danh sách trúng tuyển kèm theo