Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự buổi phát động có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08/CTr/TU của Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thị Nhị Hà - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND Thành phố,..

Đại biểu huyện Mê Linh, có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND Huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn;…