Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.

Quyết định: Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.
 
Quyết định: Về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.