Lớp tập huấn có sự tham gia của BSCKII Bùi Đức Tiệp- Phó giám đốc bệnh viện; trưởng/phó các khoa/phòng cùng đông đảo cán bộ y tế đang công tác tại Bệnh viện.

Việc triển khai 5S đơn giản là các hoạt động thông qua việc làm giảm các sự lãng phí và các hoạt động không cần thiết, các hoạt động không mang lại lợi ích. Nó cũng giúp ích trong việc cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả công việc và mức độ an toàn.