Phạm vi hướng dẫn thực hành: 16 chức danh
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Y khoa
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Nội khoa
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Ngoại khoa
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Nhi khoa
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Sản khoa
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Y học cổ truyền
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Răng hàm mặt
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Tai Mũi Họng
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Truyền Nhiễm
- Bác sĩ với phạm vi hành nghề Hồi sức cấp cứu
- Y sĩ với phạm vi hành nghề Y học cổ truyền
- Y sĩ với phạm vi hành nghề Y sỹ đa khoa
- Điều dưỡng với phạm vi hành nghề điều dưỡng
- Hộ sinh với phạm vi hành nghề Hộ sinh
- Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Xét nghiệm Y học
- Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Hình ảnh Y học

Chi tiết thông báo xem tại đây!