Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 10/03/2021 của UBND huyện Mê Linh về việc triển khai tiêm chủng vắc xin Covid – 19 trên địa bàn huyện Mê Linh đợt 1 năm 2021. Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh xây dựng kế hoạch Số: 217/KH – BVML về việc: Tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID – 19 đợt 1 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh. Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 đợt 1 đảm bảo tiêm chủng an toàn, đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo cho công tác tiêm chủng bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh đã thành lập đội cấp cứu cơ động đảm bảo cho công tác tiêm chủng tại bệnh viện.

     Ngày 16/03/2021 bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh đã tổ chức khám và tổ chức tiêm cho các cán bộ y tế xã Liên Mạc, xã Thạch Đà, xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Hoàng Kim, Tiến Thắng, Tự Lập cùng các cán bộ bệnh viện trong đó có Giám đốc Bệnh viện – Đỗ Viết Tuyến là người khai kim trong buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19.